metanoya-obrátenie sv.Augustína

OBRÁTENIE SV.pAVLA A SV.AUGUSTÍNA

Vyznania sv.Augustína

(11 kapitola - spomína matkine modlitby za svoje obrátenie)

 

    Svoju ruku si spustil z výsosti a moju dušu si vyrval z hĺbin temnosti, keď za mňa nariekala k tebe moja matka, tvoja služobnica. Nariekala väčšmi, než zvyčajne matky oplakávajú telesnú smrť detí. Smrť moju videla silou viery a ducha, ktoré mala od teba, a ty si ju vyslyšal, Pane. Vyslyšal si ju, nepohŕdol si jej slzami, ktorými kropila zem pod svojimi očami na každom mieste svojej modlitby: vyslyšal si ju.

    12 kapitola - Tajomný hlas

 

    Vrátil som sa, čo najrýchlešie na to miesto, kde sedelAlipius,lebo tam som odložil knihu Apoštola, keď som odchádzal. Uchopil som knihu, otvoril a začal som potichu čítať kapitolu, na ktorú najprv padli moje oči: "Žime počestne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti,aleoblečte si Pána Ježiša Krista; o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí." (Rim 13,13-14) Ďalej somnečítal, a nebolo ani treba, lebo keď som dočítal posledné slová vety, vtedy akokoby zo žriedla vyrazilov mojom srdci svetlo istoty a zahnalo všetky tône pochybnosti. ...

    Tak si ma totiž obrátil, že stojac na základe viery, na ktorom ma už pred rokmi vo snách videla, nehľadal somuž ani ženu,ani nijakú nádej na svete. Jej plač si obrátil v radovanie omnoho hojnejšie, než sama chcela, drahšie a čistejšie,než chcela mať zo synov môjho tela." 

      *   *   *

Skutky apoštolov 9 kapitola

            IX. Obrátenie Šavla - 1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, chod' do mesta a povedia ti, čo máš robiť."

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode