metanoya-obrátenie sv.Augustína

pp.Benedikt XVI. o sv.Augustínovi

1.časť: https://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=81

2.časť: https://www.aug.sk/osa/index.php?Itemid=13&id=97&option=com_content&task=view

3.časť: https://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=13

4.časť: https://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=81

5.časť: https://www.aug.sk/osa/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=13

 

"Ľudská bytosť, ako zdôrazňuje Augustín v diele Boží štát (XII. 27), je svojou prirodzenosťou spoločenská, v dôsledku svojej neresti je však nespoločenská. Zachraňuje len Kristus, jediný prostredník medzi Bohom a ľudstvom, ktorý je „univerzálnou cestou slobody a spásy”, ako to opakovane potvrdil môj predchodca Ján Pavol II. (Augustinum Hipponensem 21). Mimo tejto cesty, ktorá nikdy nechýbala ľudstvu, tvrdí Augustín v tom istom diele, „nikto nebol oslobodený, nikto nie je oslobodený a nikto nebude oslobodený” (Boží štát X. 32, s. 316). Keďže jediný prostredník spásy, Kristus, je hlavou Cirkvi a je s ňou mysticky zjednotený, Augustín môže tvrdiť: „Stali sme sa Kristom. Skutočne, ak on je Hlavou a my jeho údmi, úplným človekom je on a my” (In Iohannis evangelium tractatus 21, 8)." (pp.Benedikt XVI.)

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode